• +420 519 352 761-3
    info@mauting.com
  • Mikulovská 362,
    Valtice, Czech Republic
contact-banner-image
blog-image
12. kolo příjmu žádostí z Programu rozvoje venkova 2014 -2020
Letní 12. kolo příjmu dotací proběhne v termínu od 15. června  do 13. července 2021, týká se mimo jiné Opatření 4.2.1 - Zpracování a uvádění na trh zemědělských produktů. Příjem žádostí bude probíhat prostřednictvím Portálu farmáře. Úplné znění pravidel je k dispozici v elektronické podobě na internetové adrese Ministerstva zemědělství www.eagr.cz/prv  a rovněž na stránkách Státního zemědělského  intervenčního fondu www.szif.cz v sekci Program rozvoje venkova 2014-2020.
V případě zájmu o zpracování cenových nabídek na dodávku strojů a technologií, týkající se zpracování masa a masných výrobků, se na nás můžete obrátit.
Zpět