Česky English Deutsch Español Pусский Hrvatski Polski Srbski

Univerzální miniklimakomora - novinka

KMU Mini je nejlepší volbou pro řemeslnou výrobu uzenin v malých provozovnách, která zabezpečuje proces zakuřování, dozrávání, sušení a skladování  trvanlivých  masných výrobků.

Univerzální klima-komory KMU MINI  jsou určeny pro první i druhou fázi fermentace u tepelně neopracovaných trvanlivých masných výrobků nebo pro sušení tepelně opracovaných trvanlivých masných výrobků.

Klima-komora zabezpečuje optimální proudění, rychlost, směr a výměnu oběhového vzduchu, což jsou základní předpoklady pro stejnoměrné rozložení teploty, vlhkosti a kouře v prostoru. Základní funkcí komory je odebírat vlhkost z produktů, při udržování stanovené teploty a vlhkosti v komoře. To se děje za pomoci proudícího vzduchu, který do komory vstupuje štěrbinami po bocích komory. Vzduch o požadovaných vlastnostech (teplota, rychlost a vlhkost) obtéká výrobky a je odsáván přes podhled ventilátorem (umístěným ve stropě), který jej přes chladicí výparník a spirály topení, vhání opět do dmýchacích štěrbin komory. Při průchodu vzduchu stropem je z něj odebrána vlhkost (vymražením, přimícháním čerstvého vzduchu, nebo obojím), upraví se teplota, případně se dodá chybějící vlhkost.  Součástí klima komory KMU Mini je vyvíječ kouře.
Klima-komory jsou vybaveny pokročilým řídicím systémem, který zaručuje dokonalou kontrolu probíhajícího procesu v každém jeho okamžiku.