• +420 519 352 761-3
    info@mauting.com
  • Mikulovská 362,
    Valtice, Czech Republic
contact-banner-image
blog-image
Technologie Mauting u zákazníka v Bosně a Hercegovině

Tradiční výrobce masných výrobků, firma Tulumovič, pro něž je kvalita na předním místě, zvolila pro svou výrobu zařízení Mauting. O spokojenosti zákazníka svědčí již několik etap instalací dozrávacích KMD, zakuřovacích KMZ, udírenských UKM, zchlazovacích ZKM a rozmrazovacích KMR komor,  jejichž instalace proběhla v průběhu posledních 4 let. Doposud jsem  zákazníkovi dodali množství dozrávacích a zakuřovacích komor  celkem pro téměř 600 vozíků se  systémy střídavého proudění vzduchu CrossFlow a DAF.

V případě systému DAF, kde probíhá vertikální a horizontální fáze, se množství vzduchu z levé a pravé strany v obou fázích plynule mění od minima po maximum.  Tento systém  je vhodné použít pro dozrávací komory KMD do šířky 6 vozíků.
Systém CrossFlow přináší výhodu, jehož principem je střídání směru proudění vzduchu  shora dolu a obráceně a vhodný pro komory se šířkou od 7 vozíků, pro výrobky s větším odvlhčením a také pro vozíky vyšší než 2m.

Udírenské čtyřvozíkové komory, které zde byly naistalovány v roce 2019, slouží pro  opracování uzenářských výrobků jako jsou například párky, klobásy, špekáčky, salámy a masa. Jedná se o nejúspěšnější produkt v modelové řadě Mauting. Každý vozík má svůj vlastní ventilátor a tepelné výměníky jsou umístěny v prostoru komory. Tím, jsou zajištěny minimální energetické ztráty.

Komplex zařízení  Mauting přispívá zmíněné zahraniční firmě ke splnění vysokého standardu výroby široké škály výrobků a pokrývá většinu procesů opracování od rozmrazování suroviny, po fermentaci, tepelné opracování i zchlazení. A nekončíme, v modernizaci provozu pokračujeme i letos, v současné době instalujeme další velké dodávky klimakomor a v plánu je rozšířit provoz o další velká zařízení.
Zpět