• +420 519 352 761-3
    info@mauting.com
  • Mikulovská 362,
    Valtice, Czech Republic
contact-banner-image
blog-image
Spokojený zákazník v Bosně a Hercegovině

Naše zkušenosti s komorami Mauting

Poprvé jsme se s Mauting komorami setkali přímo v sídle společnosti, ve Valticích v České republice. Při jednání jsme diskutovali i o tom, zda nám je společnost Mauting schopna nabídnout řešení, které jsme požadovali.

Brzy poté, v roce 2018, jsme zakoupili dozrávací a zakuřovací klimakomoru, a také varnou, pečící a zchlazovací komoru. Všechna zařízení byla určena pro nový výrobní závod s nejmodernějším vybavením pro výrobu všech možných druhů masných výrobků.

Náš nový výrobní závod měl být tou nejvýznamnější a největší investicí, kterou jsme doposud realizovali. Cílem bylo zajistit nejvyšší možnou kvalitu produktů pro naše zákazníky, i díky společnosti Mauting jsme to dokázali!

Zakoupením zařízení Mauting, určených pro potravinářský průmysl, se stalo jedním z nejlepších rozhodnutí, která jsme učinili. Naši potravinářští technologové a pracovníci, kteří komory obsluhují, se velmi snadno naučili, jak dosáhnout nejlepších výsledků při jakémkoliv procesu, který probíhá v zařízeních, což by samozřejmě nebylo možné bez výhradní podpory našich partnerů a přátel z Fiba d.o.o. Srbsko. Podporu, kterou jsme měli a stále máme od Fiba d.o.o. je jedním z klíčových pilířů našich úspěchů.

Dnes vyrábíme různé uzené, vaření a trvanlivé výrobky, které ocení i ti nejnáročnější zákazníci. Naše výrobky dodáváme po celé zemí, od jihu k severu, a denně dostáváme pozitivní zpětnou odezvu. Náš prodej výrazně vzrostl díky dobrým surovinám, pečlivě vybraným receptům a pevnému odhodlání se věnovat každému kroku v probíhajících procesech.

V tomto roce 2021 jsme se rozhodli rozšířit naše výrobní kapacity. Instalovali jsem nová zařízení s vyšší produkcí, a to zakuřovací a dozrávací klimakomory. Opět jsme vsadili na koupi zařízení Mauting! Tímto chceme říct, že jsme spokojení s Mauting komorami a hodláme s nimi pokračovat.

Mesna industrlja Tulumovié d,o.o, / Miroshwa Antiéa 41 I 78 250 Laktaši

Our experience with Mauting equimpent

Our first contact with Mauting equipment was at Mauting headquarters in Valtice, Czech Republic when we went on a meeting to discuss wheter Mauting could offer us what we needed and wanted.

Soon afterwards, in 2018 we purchased Rippening and maturing chamber, as well as Cooking, baking and chilling chambers. Al! the equipment was inteded for aur new production plant, with !atest and most contemporary equipment for production of al! varieties of meat products.

 

Our new production plant was the most significant and the biggest investment we've made so far - we wanted to secure the highest possible quality of products for aur customers and also thanks to Mauting, we have made it.

Mauting equimpent for this kind of food industry has praven to be one of the best decisions that we have made. Our food operators and food technologist have easily learned how to obtain the  best results from any process that involves Mauting equipment- and of course, that wouldn't be possible without unreserved support from aur partners and friends  from  Fiba  d.o.o. Serbia. The support we had and still have from Fiba d.o.o. is one of the key pillars of aur success.

Today we produce variety of smoked and cured products, as well as cooked products  that have pleased even the most demanding customers. We deliver aur  products in whole  country, from south to north and we get daily feedback from aur customers. Our sales have gone significantly  up thanks  to good raw materials, carefully selected recipes and dedication to every step of the process.

In 2021 we have decided to broaden aur capacities by installing new and bigger Rippening and maturing chambers - this time again we chase Mauting. By choosing Mauting equipement again we have shown how satisfied we were the first time and decided to move forward with it.
Zpět