Česky English Deutsch Español Pусский Hrvatski Polski Srbski

Ljudi

RUKOVODEĆI KADROVI

Članovi tima su stručnjaci sa dugogodišnjim iskustvom i znanjem u oblasti mesne industrije na domaćem i stranom tržištu. Naša glavna prednost je vrhunski kvalitet, inovacije, koji se svake godine predstavljaju korisnicima na međunarodnim sajmovima.

 

Ing. Josef Grégr

E-mail: gregr@mauting.com

U oblasti prerade mesa krećemo se više od 30 godina. Spremni smo da svoju kreativnost stavimo u službu korisnika a u cilju pronalažanja rešenja i kod atipičnih zahteva.

 
Ing. Bohumír Posolda

E-mail: posolda@mauting.com

Odlikuje ga dugogodišnje iskustvo u oblasti merenja i regulacije. Ima više od 30 godina iskustva u prehrambenoj industriji.Jan Sítek

E-mail: sitek@mauting.com

Poseduje višegodišnje iskustvo u organizovanju tima ljudi. U oblasti proizvodnje uređaja za preradu mesa kreće se više od 20 godina.
Ing. Jaroslav Bajko

E-mail: bajko@mauting.com

Usmeren je na inovacije i poboljšanje konstrukcije. Poseduje više od 30 godina u oblasti konstrukcije i razvoja.

Izvršni direktor

Ing. René Dvořák, MBA

E-mail: dvorak@mauting.com

Diplomirao je na Mašinskom fakultetu, na odseku za ekonomiju i upravljanje preduzećem i strateškom menadžmentu na BIBS u Nottingham Trent University (UK). Poseduje višegodišnje iskustvo u upravljanju firmama i procesa u oblasti proizvodnje i usluga.

 Prodajno odelenje


Zastupništva

Ing.Michal Beránek

Manager prodaje za severnu Evropu, Severnu i Južnu Ameriku
beranek@mauting.com

Tomáš Adamec

Manager prodaje za Poljsku, istočnu Evropu i bivše države SSSR-a
adamec@mauting.com

Mgr. Kristina Marinkovová

Manager prodaje za Veliku Britaniju i Severnu Ameriku

marinkovova@mauting.com

Monika Nejeschlebová

Manager prodaje za juznu i zapadnu Evropu, zapadnu Aziju, Australiju
nejeschlebova@mauting.com

     Bc. Pavel Sedláček

     Manager prodaje za Poljsku, istočnu  
     Evropu i bivše države SSSR-a
     sedlacek@mauting.com

     Mgr. Radim Španihel

     Manager prodaje za Bliski istok

     spanihel@mauting.com

Oldřich Nosek

Manager prodaje za srednju i zapadnu Evropu
nosek@mauting.com

 

Prodaja u zemlji

Miroslav Hůserek

Manager prodaje za Češku Republiku
huserek@mauting.com

Richard Ječmínek  

Manager prodaje za Češku Republiku
jecminek@mauting.com

Jiří Filusztek

Manager prodaje za Češku Republiku
filusztek@mauting.com

     Mgr. Radim Španihel

     Manager prodaje za Češku Republiku
     spanihel@mauting.com

      

 

Radek Trčálek

Manager prodaje za Češku Republiku
trcalek@mauting.com

 

 Odelenje servisa, rezervnih delova i reklamacije

Richard Ječmínek

Rukovodilac servisa i reklamacija
jecminek@mauting.com

 

 


Marketing

Ing. Martina Němcová

Referent marketing
nemcova@mauting.com