• +420 519 352 761-3
  info@mauting.com
 • Mikulovská 362,
  Valtice, Czech Republic
Komore za hladno dimljenje KMZ
Želim informaciju o ovom rešenju
 • Popis
 • Komore za hladno dimljenje KMZ namenjene su za prvu fazu fermentacije kod termički ne obrađenih proizvoda.
 • Namenjene su za fermentisane proizvode sa starter kulturama, za tehnologiju sa GDL-om ili klasičnu proizvodnju trajnih salama, kobasica, šunki, slanina i dimljenih mesa.
 • Mogu biti opremljene električnim, parnim ili toplom vodom kao energentima zagrevanja.
 • Isparivač hlađenja ima mogućnost rada sa raznim vrstama freona ili amonijakom.
 • Opremljene su naprednim komandnim sistemom, koji omogućava odličnu kontrolu procesa u svakom trenutku.
 • Zahvaljujući fizikalnom principu absolutne vlažnosti i entalpie, obezbeđena je odlična ekonomija proizvodnje sa minimalnim iskorišćenjem energije.
 • Mogućnost dvosmerne cirkulacije vazduha (sistemi DAF1 i DAF2) poboljšava ravnomernost obrade proizvoda i smanjuje mogućnost presušivanja površine proizvoda. Zahvaljujući ovoj mogućnosti moguće je ceo proces ubrzati čak do 20%.
 • Komora je moguće ponuditi i prema posebnim zahtevima korisnika.