Česky English Deutsch Español Pусский Hrvatski Polski Srbski

Likvidacija odpadnog dima

Waste smoke disposal

 U obilato naseljenim oblastima, gde bi gasovi i mirisi nastali prilikom dimljenja mogli utjecati na okolinu pogona, moguće je koristiti električni katalizator, spaljivač dima ili tuš za dim. Ovi uređaji su namenjeni za smanjenje štetnih gasova i mirisa nastalih pri procesu dimljenja u komorama za dimljenje Mauting, za likvidaciju svih čvrstih, plinskih i aromatičnih supstanci sadržanih u odpadnom dimu.


detaljnije