• +420 519 352 761-3
    info@mauting.com
  • Mikulovská 362,
    Valtice, Czech Republic
contact-banner-image

 


Společnost Mauting s.r.o. byla založena v roce 1992, zabývající se výrobou potravinářských strojů.

Hlavním programem firmy je od prvopočátku výroba udírenských komor a zařízení pro tepelné opracování masa. Zakladatelé firmy měli s tímto oborem mnohaleté zkušenosti z předchozího zaměstnání u firmy, která vyráběla kompletní zařízení pro masný průmysl včetně udíren. Těmito zařízeními byly vybaveny všechny masokombináty v bývalém Československu.

V roce 1993 byl zakoupen výrobní závod v Hlohovci, v němž byla soustředěna veškerá výroba. V roce 1998 byl postaven nový závod ve Valticích, kam bylo přemístěno hlavní sídlo firmy a převeden hlavní výrobní program. V současné době je výroba soustředěna do obou výrobních závodů.

Společnost má vlastní vývoj, konstrukci a projekci. Zařízení firmy Mauting jsou známá a provozována ve více než 60 zemích světa, ve všech kontinentech. Dnes  činí export 80 %p naší produkce.

Společnost je certifikována systémem kvality jakosti ISO 9001–2015. Realizujeme projekty, které jsou spolufinancovány z prostředků Evropské unie a státního rozpočtu České republiky.
Energetické úspory v Mautingu jsou spolufinancovány Evropskou unií


Společnost realizuje projekt s názvem Podpora účasti společnosti MAUTING s.r.o. na zahraničním veletrhu, reg. č. CZ.01.2.111/0.0/0.0/18_244/0016980, který je spolufinancován z operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost, tedy ze zdrojů Evropské unie.

Obsahem projektu je propagace společnosti MAUTING s.r.o. na zahraničním veletrhu IFFA 2022.  Jedná se o přední mezinárodní veletrh s globálním dosahem zaměřeným na potravinářský a masný průmysl.

Cílem projektu je zvýšení mezinárodní konkurenceschopnosti žadatele a zvýšení možnosti jeho mezinárodní expanze.