• +420 519 352 761-3
  info@mauting.com
 • Mikulovská 362,
  Valtice, Czech Republic
contact-banner-image
Informace o zpracování osobních údajů
(1)        Společnost Mauting s.r.o. se sídlem Mikulovská 362, 691 42 Valtice, IČ 469 79 794, zapsaná u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 8036 zpracovává ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „Nařízení“), vaše následující osobní údaje:

 1. v případě vaší poptávky zboží a služeb v rámci kontaktního formuláře:
 • Jméno, příjmení;
 • Název společnosti;
 • Emailovou adresu;
 • Telefonní číslo;
 • Dotaz
Uchování a zpracování těchto osobních údajů je za výše uvedeným účelem po dobu 6 měsíců od zaslání zprávy v kontaktním formuláři, nepožaduje-li jiný právní předpis uchování komunikace po dobu delší. Výše uvedené zpracování je umožněno na základě čl. 6 odst. 1 písm. b) Nařízení – zpracování nezbytné pro splnění smlouvy, nebo pro provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy na žádost tohoto subjektu údajů.

2. V případě uzavření kupní smlouvy:
 • Jméno, příjmení;
 • Emailovou adresu;
 • Telefonní číslo;
 • Datum narození;
 • Adresu;
Tyto osobní údaje je nutné zpracovat za účelem poskytnutí plnění ze smlouvy a dále za účelem evidence smlouvy a případného budoucího uplatnění a obranu práv a povinností smluvních stran. Uchování a zpracování osobních údajů je za výše uvedeným účelem po dobu 10 let od realizace poslední části plnění dle smlouvy, nepožaduje-li jiný právní předpis uchování smluvní dokumentace po dobu delší.

(2) Na emailovou adresu (případně tel.č.) vám v případě uzavření kupní smlouvy budou společností MAUTING s.r.o. zasílána obchodní sdělení, neboť tento postup umožňuje § 7 odst. 3 zákona č. 480/2004 Sb., o službách informační společnosti, pokud jej neodmítnete. Tato sdělení se mohou týkat pouze obdobného zboží či služeb a lze je kdykoliv jednoduchým způsobem – zasláním dopisu, emailu nebo proklikem na odkaz v obchodním sdělení – odhlásit. Emailová adresa bude za tímto účelem společností MAUTING s.r.o. zpracovávána po dobu 3 let od vašeho posledního nákupu.

(3) Společnost MAUTING s r.o. prohlašuje, že veškeré osobní údaje jsou důvěrné a nebudou poskytnuty žádné třetí osobě. Výjimku představují dopravci, kterým jsou osobní údaje kupujících předávány v minimálním rozsahu, který je nutný pro doručení zboží a dále zpracovatelé, kterými mohou být:
-          Poskytovatel informačního systému K2 Atmitec s.r.o.;
-          Poskytovatel software pro zasílání elektronické pošty MS Outlook;
-          Správce webových stránek Digimagi people s.r.o.
-          Případně další poskytovatelé zpracovatelských softwarů, služeb a aplikací, které však v současné době společnost nevyužívá


(4)      Vezměte, prosíme, na vědomí, že podle Nařízení máte právo:
-          požadovat po společnosti informaci, jaké osobní údaje zpracovává,
-          vyžádat si u společnosti přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit, popřípadě požadovat omezení zpracování,
-          požadovat po společnosti výmaz osobních údajů – výmaz společnost provede, pokud se nejedná o osobní údaje, které je společnost povinna nebo oprávněna dále zpracovávat dle příslušných právních předpisů,
-          na přenositelnost údajů a právo požadovat kopii zpracovávaných osobních údajů,
-          na účinnou soudní ochranu, pokud má za to, že jeho práva podle Nařízení byla porušena v   důsledku zpracování jeho osobních údajů v rozporu s tímto Nařízením,
-          v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů obrátit se na společnost nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů.