• +420 519 352 761-3
    info@mauting.com
  • Mikulovská 362,
    Valtice, Czech Republic
contact-banner-image

Realizujeme projekty, které jsou spolufinancovány z prostředků Evropské unie a státního rozpočtu České republiky.
Energetické úspory v Mautingu jsou spolufinancovány Evropskou unií


Společnost dále realizuje projekt s názvem Podpora účasti společnosti MAUTING s.r.o. na zahraničním veletrhu, reg. č. CZ.01.2.111/0.0/0.0/18_244/0016980, který je spolufinancován z operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost, tedy ze zdrojů Evropské unie.

Obsahem projektu je propagace společnosti MAUTING s.r.o. na zahraničním veletrhu IFFA 2022.  Jedná se o přední mezinárodní veletrh s globálním dosahem zaměřeným na potravinářský a masný průmysl.

Cílem projektu je zvýšení mezinárodní konkurenceschopnosti žadatele a zvýšení možnosti jeho mezinárodní expanze.


Společnost realizuje dále projekt s názvem Zahraniční veletrhy MAUTING 2015+, reg.č. CZ.01.2.111/0.0/0.0/15_016/0000610 a projekt „Marketingová podpora exportu společnosti 2018+ MAUTING s.r.o.“, registrační číslo CZ.01.2.111/0.0/0.0/18_167/0013100, které jsou spolufinancovány z operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost, tedy ze zdrojů Evropské unie.

 

Obsahem projektů je propagace společnosti MAUTING s.r.o. na pěti veletrzích v Evropě s globálním významem v období 2015 - 2018. Konkrétně se jedná o veletrh Polagra-Tech (Poznaň, 2015), IFFA (Frankfurt nad Mohanem, 2016), Polnohospodarski veletrh (Novi Sad, 2017), Polagra-Tech (Poznaň, 2017) a Anuga (Kolín nad Rýnem, 2018).

Cílem projektu je zvýšení mezinárodní konkurenceschopnosti žadatele a zvýšení možnosti jeho mezinárodní expanze.

 

Realizace projektu přispěje ke zviditelnění společnosti v zahraničí, navázání nových spoluprací a rozvoji obchodních vztahů a zvýšení mezinárodní konkurenceschopnosti firmy. Dojde k získání nových zákazníku, růstu exportu a tržeb.