• +420 519 352 761-3
    info@mauting.com
  • Mikulovská 362,
    Valtice, Czech Republic
Environmentální program
V rámci environmentálního programu  se naše firma zabývá konstrukcí a výrobou zařízení, které přispívají ke zmírňování (mitigaci) a adaptaci na důsledky klimatických změn.
Jelikož dopady klimatických změn (v našem klimatickém pásmu se jedná zejména o dopady ve formě sucha, bleskových povodní nebo silných bouří s vysokou rychlostí větru) zažíváme na jižní Moravě na vlastní kůži, rozhodli jsme se pro výrobu zařízení pracujících s pyrolýzou - termickou přeměnou organické hmoty.
Produktem tohoto procesu je biouhel, který je možné použít jako látku zlepšující vlastnosti půdy - zvyšuje podíl organické hmoty, svoji strukturou půdu provzdušňuje a zadržuje v ní více vody.

Naším pilotním projektem je pec Kon-Tiki, která je elegantním řešením pro pyrolýzu větví z prořezávek stromů a keřů, zahradního odpadu, různého klestí a další běžně dostupné organické hmoty. Při běžném spálení těchto materiálů na popel se veškerý vázaný uhlík uvolňuje do atmosféry jako CO2. Pyrolýzní proměnou těchto materiálů v biouhel zůstává velká část uhlíku v pevné formě. Namísto úniku do ovzduší se tak zapracuje do půdy společně s hnojivem na podzim nebo na jaře a pomůže růstu rostlin, které svým dýcháním spotřebují další CO2. Půda je náš hlavní rezervoár vody a každé vylepšení její retenční kapacity zmírňuje dopady sucha i bleskových povodní.