• +420 519 352 761-3
    info@mauting.com
  • Mikulovská 362,
    Valtice, Czech Republic
contact-banner-image
TecnoCarne Show Brasil Sao Paulo / Brasil 6 - 8, August 2019
Expocentre Fairgroudns Moscow / Russia 7 - 11, October 2019
McCormick Place Chicago, Illinois, USA 8 - 11, October 2019
Romeexpo Exhibition Bucharest / Romania 30 - 3, November 2019

Společnost realizuje projekt s názvem Zahraniční veletrhy MAUTING 2015+, reg.č. CZ.01.2.111/0.0/0.0/15_016/0000610, který je spolufinancován z operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost, tedy ze zdrojů Evropské unie a státního rozpočtu ČR.
Obsahem projektu je propagace společnosti MAUTING s.r.o. na pěti veletrzích v Evropě s globálním významem v období 2015 - 2018. Konkrétně se jedná o veletrh Polagra-Tech (Poznaň, 2015), IFFA (Frankfurt nad Mohanem, 2016), Polnohospodarski veletrh (Novi Sad, 2017), Polagra-Tech (Poznaň, 2017) a Anuga (Kolín nad Rýnem, 2018).
Cílem projektu je zvýšení mezinárodní konkurenceschopnosti žadatele a zvýšení možnosti jeho mezinárodní expanze.

Společnost po prvním úspěšném projektu realizuje další projekt „Marketingová podpora exportu společnosti 2018+ MAUTING s.r.o.“ reg. č. CZ.01.2.111/0.0/0.0/18_167/0013100, který je spolufinancován z operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost, tedy ze zdrojů Evropské unie a státního rozpočtu ČR.

V rámci tohoto projektu se společnost MAUTING s.r.o. zúčastní veletrhu IFFA 2019 Frankurt nad Mohanem v Německu na jaře roku 2019. Realizace projektu povede k rozvoji a růstu konkurenceschopnosti společnosti, posílení prezentace v zahraničí, získání nových zákazníků a povede k nárůstu objemu exportu a celkových tržeb společnosti.