• +420 519 352 761-3
    info@mauting.com
  • Mikulovská 362,
    Valtice, Czech Republic
contact-banner-image
SeaFood Expo North America 2023 Boston /
USA
12 - 14 March 2023

Ultrasource LLC
CFIA 2023 Rennes
Rennes /
France
14 - 16 March 2023
Stale Processing
Hall 5 5-E16 F15
DANUBIUS GASTRO 2023
Bratislava /
Slovakia
20 - 23
April 2023
G.P.R. spol. s r.o.
FOOMA Japan 2023
Tokyo /
Japan
6 - 9
June 2023
OCT Japan co.Ltd
Tecnocarne 2023
São Paulo /
Brazil
27 - 30
June 2023
Vemag do Brazil
Fragol SRL
FOODPRO 2023
Melbourn /
Australia
23 - 26
July 2023
Innovative Meat Processing Equipment
FHI FoodHotel
INDONESIA 2023
Jakarta /
Indonesia
25 - 28
July 2023
Epromas International Ltd.ESPACIO FOOD SERVICE 2023


Santiago de Chile /Chile


26 - 28
September 2023

Fragol SRLAlimentaria FOODTECH 2023
Barcelona /
Spain
26 - 29
September 2023
Dordal, S.A.
Process Expo 2023
Chicago /
USA
23 - 25 October 2023 Ultrasource LLC
Indagra 2023
Bucharest /
Romania
25 - 29  October 2023
Adrian Martini

Společnost realizuje projekt s názvem Zahraniční veletrhy MAUTING 2015+, reg.č. CZ.01.2.111/0.0/0.0/15_016/0000610, který je spolufinancován z operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost, tedy ze zdrojů Evropské unie a státního rozpočtu ČR.
Obsahem projektu je propagace společnosti MAUTING s.r.o. na pěti veletrzích v Evropě s globálním významem v období 2015 - 2018. Konkrétně se jedná o veletrh Polagra-Tech (Poznaň, 2015), IFFA (Frankfurt nad Mohanem, 2016), Polnohospodarski veletrh (Novi Sad, 2017), Polagra-Tech (Poznaň, 2017) a Anuga (Kolín nad Rýnem, 2018).
Cílem projektu je zvýšení mezinárodní konkurenceschopnosti žadatele a zvýšení možnosti jeho mezinárodní expanze.

Společnost po prvním úspěšném projektu realizuje další projekt „Marketingová podpora exportu společnosti 2018+ MAUTING s.r.o.“ reg. č. CZ.01.2.111/0.0/0.0/18_167/0013100, který je spolufinancován z operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost, tedy ze zdrojů Evropské unie a státního rozpočtu ČR.

V rámci tohoto projektu se společnost MAUTING s.r.o. zúčastní veletrhu IFFA 2019 Frankurt nad Mohanem v Německu na jaře roku 2019. Realizace projektu povede k rozvoji a růstu konkurenceschopnosti společnosti, posílení prezentace v zahraničí, získání nových zákazníků a povede k nárůstu objemu exportu a celkových tržeb společnosti.