• +420 519 352 761-3
    info@mauting.com
  • Mikulovská 362,
    Valtice, Czech Republic
contact-banner-image
CFIA 2023 Rennes
Rennes / France 14 - 16 March 2023
Stale Processing
Hall 5 5-E16 F15
FOODPRO 2023
Melbourn / Australia
23 - 26 July, 2023
Innovative Meat Processing Equipment
AGROPRODMASH 2023
Moscow / Russia 9 - 13 October 2023  
Process Expo 2023
Chicago, Illinois, USA 23 - 25 October 2023 Ultrasource

Společnost realizuje projekt s názvem Zahraniční veletrhy MAUTING 2015+, reg.č. CZ.01.2.111/0.0/0.0/15_016/0000610, který je spolufinancován z operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost, tedy ze zdrojů Evropské unie a státního rozpočtu ČR.
Obsahem projektu je propagace společnosti MAUTING s.r.o. na pěti veletrzích v Evropě s globálním významem v období 2015 - 2018. Konkrétně se jedná o veletrh Polagra-Tech (Poznaň, 2015), IFFA (Frankfurt nad Mohanem, 2016), Polnohospodarski veletrh (Novi Sad, 2017), Polagra-Tech (Poznaň, 2017) a Anuga (Kolín nad Rýnem, 2018).
Cílem projektu je zvýšení mezinárodní konkurenceschopnosti žadatele a zvýšení možnosti jeho mezinárodní expanze.

Společnost po prvním úspěšném projektu realizuje další projekt „Marketingová podpora exportu společnosti 2018+ MAUTING s.r.o.“ reg. č. CZ.01.2.111/0.0/0.0/18_167/0013100, který je spolufinancován z operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost, tedy ze zdrojů Evropské unie a státního rozpočtu ČR.

V rámci tohoto projektu se společnost MAUTING s.r.o. zúčastní veletrhu IFFA 2019 Frankurt nad Mohanem v Německu na jaře roku 2019. Realizace projektu povede k rozvoji a růstu konkurenceschopnosti společnosti, posílení prezentace v zahraničí, získání nových zákazníků a povede k nárůstu objemu exportu a celkových tržeb společnosti.