• +420 519 352 761-3
  info@mauting.com
 • Mikulovská 362,
  Valtice, Czech Republic
contact-banner-image

OZNÁMENÍ

Společnost MAUTING s.r.o., sídlem Valtice, Mikulovská 362, PSČ 69142, IČO 46979794, jako subjekt povinný k zavedení vnitřního oznamovacího systému dle zákona o ochraně oznamovatelů, tímto uveřejňuje informace týkající se podávání oznámení dle tohoto zákona.
Předně společnost MAUTING s.r.o. informuje, že oznámení ve smyslu zákona o ochraně oznamovatelů směřuje k tomu, aby primárně v rámci interních vztahů mohla být řešena podezření z možného protiprávního jednání.
Oznámení by mělo kromě identifikačních údajů oznamovatele obsahovat též popis jednání, které oznamovatel shledává být závadným a které by dle jeho přesvědčení mělo být prověřeno.
Oznámení nelze podávat anonymně.


Formulář pro oznámeníSpolečnost MAUTING s.r.o. zavedla vnitřní oznamovací systém, na podkladě, něhož lze učinit oznámení následujícími způsoby:

 1. osobně v kanceláři pověřené osoby v termínu dle předchozí domluvy,
 2. osobně ve školící místnosti firmy každou středu v čase 13:00 -13:30 hod
 3. elektronicky na adresu pověřené osoby oznameni@mauting.com,
 4. elektronicky prostřednictvím formuláře dostupného na webové adrese www.mauting.com,
 5. telefonicky každou středu v čase od 13:00 – 13:30 hod na telefonní číslo pověřené osoby …………..,
 6. písemně na adresu sídla společnosti, tj. Valtice, Mikulovská 362, PSČ 69142. Aby bylo možné zajistit oznamovateli ochranu dle zákona o ochraně oznamovatelů, je nutné, aby byla obálka nadepsána NEOTEVÍRAT – whistleblowing.

 

Osobou odpovědnou za přijímání oznámení dle zákona o ochraně oznamovatelů je …………………… Pověřenou osobu lze kontaktovat telefonicky na čísle ……………….. a též e-mailem na adrese oznameni@mauting.com.
Zástupcem této osoby v době její nepřítomnosti je ……………………….
 
Společnost MAUTING s.r.o. nepřijímá oznámení od osob, které pro ni nevykonávají práci nebo jinou obdobnou činnost ve smyslu ust. § 2 odst. 3 zákona o ochraně oznamovatelů.
Oznamovatel je oprávněn učinit oznámení rovněž k rukám Ministerstva spravedlnosti.
 
Poučení o vědomě nepravdivém oznámení.
Fyzické osobě, která podá vědomě nepravdivé oznámení, nenáleží ochrana před odvetnými opatřeními. Oznamovatel se dopustí přestupku tím, že podá vědomě nepravdivé oznámení, za což lze uložit pokutu do výše 50 000 Kč.