• +420 519 352 761-3
    info@mauting.com
  • Mikulovská 362,
    Valtice, Czech Republic
contact-banner-imageFirma Mauting powstała w 1992 roku jako specjalistyczny zakład konstrukcyjny, projektowy i produkcyjny oprzyrządowania dla przemysłu spożywczego.

Od samego początku główną dziedziną działalności firmy była produkcja oprzyrządowania do obróbki termicznej mięsa. Założyciele firmy mieli wieloletnie doświadczenie, zdobyte podczas pracy w zakładzie wytwarzającym kompleksowe oprzyrządowanie dla przemysłu mięsnego, w tym komory wędzarnicze. W oprzyrządowanie to były wyposażone wszystkie zakłady mięsne w byłej Czechosłowacji.
W 1993 został zakupiony zakład w Hlohovci, gdzie była skoncentrowana cała produkcja.

W 1998 został wybudowany nowy zakład w Valtice, dokąd zostały przeniesione główne biura firmy i większość produkcji. Obecnie produkcja odbywa się w obu zakładach. Firma posiada własne centrum rozwoju, biuro konstrukcyjne i projektowe.Na chwilę obecną eksport stanowi 80-85 % gotowej produkcji. Realizujemy projekty finansowane ze srodków UE i budżetu Republiki Czeskiej.