• +420 519 352 761-3
  info@mauting.com
 • Mikulovská 362,
  Valtice, Czech Republic
contact-banner-image


Polityka firmy MAUTING spol. s r.o.:


 "Być elastycznym i dominującym , w skali globalnej , dostawcą kompleksowych rozwiązań w dziedzinie przetwórstwa mięsa , dzięki którym klienci uzyskują przewagę konkurencyjną"

W nawiązaniu do delaracji przedstawiamy politykę jakosci:

1. Zabezpieczyć elastyczną reakcję na zapotrzebowanie klientów i stabilne otoczenie prowadzenia działalności, które wpływa na jakość produkcji  i jej przekazanie do eksploatacji.

2. W celu spełnienia wymagań klientów, zbezpieczyć przestrzeganie przepisów obowiązujących w przemyśle spożywczym, skuteczne i szybkie decyzje dzięki podnoszeniu kompetencji współpracowników naszej firmy, a przy współpracy z partnerami handlowymi ograniczyć występowanie rozbieżności.

3. Oferować klientom kompleksowe rozwiązania ich potrzeb i problemów po konkurencyjnych cenach, przy niskich stratach i dzięki temu ciągle zabezpieczać źródła finansowania dla rozwoju firmy.

W celu realizacji takiej polityki jakości, kierownictwo firmy zobowiązuje się do:

 • Uzgadniać wspomnianą politykę jakości ze wszystkimi współpracownikami firmy, aby zapewnić jej zrozumienie i jednoczesne wdrażanie.
 • Określić, jako minimum, każdego roku aktualizować konkretne podlegające ocenie cele jakości w zgodzie z określona polityką jakości.
 • Określać zasady dla wypełniania przyjętych celów jakości, włącznie z okresleniem niezbędnych źródeł finansowych i kadrowych.
 • Regularnie kontrolować realizację programu w poszczególnych celach jakosci i osiągania zamierzonych rezultatów, a w niezbędnych przypadkach dokonywać korekt naprawczych.
 • Stworzyć warunki dla podnoszenia kwalifikacji zawodowych współpracowników, oraz w sferze managmentu jakości.
 • Bez przerwy ulepszać wydajność systemu managmentu  jakości za pomocą ulepszenia jego procesu.
 • Wielokrotnie sprawdzać stosowanie i aktualność polityki jakości również w rezultacie stałych zmian.
 • Polityka jakości wynika z osmiu zasad normy ČSN EN ISO 9001 z tym, że kierownictwo firmy zobowiązane jest przestrzegać odpowiednie przepisy prawa.

Kierownictwo firmy oczekuje od swoich współpracowników :

 • Odpowiedzialności za jakość wspólnej pracy wzmocnionej samokontrolą wyników wspólnej pracy w celu wyeliminowania różnic.
 • Zanajomości i dokładnego wypełniania przyjętych metod systemu managmentu jakości, włącznie z polityką jakości.
 • Aktywnej współpracy przy udoskonalaniu wprowadzonego systemu managmentu jakości w formie wniosków przekazywanych kierownictwu firmy.