Česky English Deutsch Español Pусский Hrvatski Polski Srbski

Politika kvaliteta


Vizija kompanije MAUTING spol. s r.o.


,,Biti fleksibilan u pronalaženju kompleksnih rešenja u oblasti prerade mesa donoseći našim korisnicima prednosti nad konkurencijom".

a u skladu sa našom vizijom sledimo i našu politiku kvaliteta:

1. Obezbediti brzo reakciju prema potrebama korisnika i uslovima objekta, koji imaju uticaj na kvalitet proizvoda i njegovog puštanja u rad stvaranjem i unapređenjem rukovodećeg kadra kompanije i na taj način pridobiti poverenje korisnika u sposobnost naše kompanije i kvalitet traženih proizvoda.

2. Za ispunjenje potreba korisnika obezbediti uslove u oblasti prehrambene industrije, za efektivna i brza rešenja poboljšanjem kompetencije zaposlenih.

3. Korisnicima ponuditi kompleksna rešenja njihovih zahteva i potreba za konkurentsko prihvatljive cene pri minimalnim troškovima proizvodnje i uz odgovarajuće obezbeđenje finansijskih sredstava za nesmetan rad i razvoj kompanije.

Za ispunjenje ovih uslova politike kvaliteta potrebno je ispuniti sledeće:

  • datu politiku kvaliteta razmatrati sa svim zaposlenima, kako bi osigurali njeno razumevanje i sprovođenje
  • uvrditi i minimalno jednom godišnje obnoviti vrednosne ciljeve politike kvaliteta
  • stvoriti uslove za ispunjenje zadatih ciljeva kvaliteta u skladu sa finansijskim i personalnim potrebama
  • periodično kontrolisati ispunjenje programa realizacije pojedinačnih ciljeva kvaliteta i postizanje zadatih vrednosti a po potrebi raditi na njihovom usklađivanju
  • omogućavati usavršavanje zaposlenih kako u oblasti proizvodnje tako i u menagmentu
  • ponovno razmotriti prednosti i aktuelnosti politike kvaliteta i eventualne nedoslednosti
  • to review the suitability and urgency of quality policy also due to continuous changes

Rukovodeći kadar očekuje sledeće od svojih zaposlenih:

  • odgovornost za kvalitet sopstvenog rada sa poboljšanom samokontrolom rezultata rada a u cilju izbegavanja nepravilnosti i nezgoda na radu
  • znanje i precizno pridržavanje pravila sistema kvaliteta rukovodećeg kadra
  • aktivnu saradnju u cilju poboljšanja sistema kvaliteta