• +420 519 352 761-3
    info@mauting.com
  • Mikulovská 362,
    Valtice, Czech Republic
contact-banner-image

VisuNet – programi za sakupljanje i dijagnostiku podataka

Program je namenjen za sakupljanje podataka,ulaganje,identifikaciju,pretraživanje i štampu podataka o toku proizvodnog procesa. Takođe omogućava pristup sa daljine za upravljanje komore za termičku obradu i dimljenje, njenu dijagnostiku i servis regulatora.

Aktualna verzija programa VISUNET i VIRTUALCOM za preuzimanje u vaš PC. Servisni program se nalazi u partnerskoj sekciji.

  • Ke stažení
pdf