Česky English Deutsch Español Pусский Hrvatski Polski Srbski

Dokumentacija za preuzimanje

VisuNet – programi za sakupljanje i dijagnostiku podataka

Program je namenjen za sakupljanje podataka,ulaganje,identifikaciju,pretraživanje i štampu podataka o toku proizvodnog procesa. Takođe omogućava pristup sa daljine za upravljanje komore za termičku obradu i dimljenje, njenu dijagnostiku i servis upravljačke jedinice.

Aktualna verzija programa VISUNET i VIRTUALCOM za preuzimanje u vaš PC. Servisni program možete pronaći u partnerskoj sekciji.

General contract and delivery terms MAUTING 2019