Česky English Deutsch Español Pусский Hrvatski Polski Srbski

Kuvani proizvodi

Komora za kuhanje VKMH Horizontal

Komora za kuvanje je uređaj, koji omogućava automatski proces termičke kuvanjem. Uređaj je tađe pogodan za termičku obradu šunke ili sličnih proizvoda u kalupima i nepropusnim omotačima. Komora je posebno opremljena horizontalnim izvodima za optimalan razvod temperature i strujanja vazduha.

saznajte više

Kotlovi za kuvanje VVM

Namenjeni su za kuhanje mesnih proizvoda potopljenih u vodu. Kotlovi su namenjeni za upotrebu u prehrambenoj industriji i visokokapacitetnim kuhinjama. Ističu se ekonomičnim i pouzdanim radom, automatskom regulacijom, promišljenom konstrukcijom, dobrom toplotnom izolacijom, visokim kvalitetom i odličnim dizajnom. Kupac  ima mogućnost izbora između klasičnog i kazana sa okruglom posudom. Kružni kazan donosi više prednosti do kojih spada i njegova kompaktnost i bolji pristup do radnog prostora. Toplotno izolovan poklopac obezbeđuje uštedu energije. Inovativno rešenje donosi mogućnost izbora ciklusa sa promenom broja obrtaja mešača.

saznajte više

Komore sa transportnim sistemom

Omogućavaju automatski transport kolica do komore za dimljenje ili kuhanje, njihov automatski prelazak nakon termičke obrade iz sekcije kuhanja u sekciju hlađenja i nakon hlađenja izlazak iz komore.


saznajte više

Komore za kuhanje i intenzivno hlađenje VZKM

Namenjene su za industrijsku i zanatsku proizvodnju. Radi se o kombinaciji komore za kuvanje sa parnim zagrevanjem i hlađenjem komore.
saznajte više

Komora za intenzivno hlađenje ZKM

Namenjene su za industrijsku proizvodnju za intenzivno hlađenje dimljenih proizvoda, dimljene ribe i sličnih proizvoda nakon termičke obrade.
saznajte više

Komore za kuvanje, komore za pečenje

Omogućavaju sprovođenje automatskog procesa termičke obrade kuhanjem. Na zahtev mogu biti opremljene grejačima za više temperature za pečenje.
saznajte više

Komora za dimljenje UKM Compact

UKM Compact je namenjena za zanatsku proizvodnju dimljenih proizvoda u malim pogonima, velikim kuhinjama i restoranima. UKM Compact omogućuje provođenje automatskom procesa termičke obrade dimljenih proizvoda, kao što su crvenanje, sušenje, dimljenje, dimljenje hladnim dimom, kuvanje i pečenje.


saznajte više

Komora za dimljenje UKM Junior

UKM JUNIOR 03 je namenjena za zanatsku proizvodnju dimljenih proizvoda u malim preradama, velikim kuhinjama i restoranima. UKM Junior omogućava automatski proces termičke obrade dimljenih proizvoda kao što su sušenje, dimljenje, dimljenje hladnim dimom, kuvanje i pečenje do temperature 160°C.


saznajte više

Komora za dimljenje UKM Classic

Univerzalna profesionalna. Namenjena je za zanatsku i industrijsku proizvodnju dimljenih proizvoda. Omogućava sprovođenje automatskog procesa termičke obrade dimljenih proizvoda, kao što su crvenanje, sušenje, dimljenje, pečenje, kuvanje i tuširanje bez dalje manipulacije.
saznajte više