• +420 519 352 761-3
    info@mauting.com
  • Mikulovská 362,
    Valtice, Czech Republic
contact-banner-image

Naša vizija

Biti fleksibilan i sposoban ponuditi kompleksna rješenja u oblasti prerade mesa, donoseći korisnicima prednosti nad konkurencijom.

Naš cilj

Isporučivati vrhunske uređaje, koji zahvaljujući inovacijama donose našim korisnicima prednost u smislu ,,više za manje".

Ponuditi vrhunske usluge u oblasti prerade mesa i prehrambene industrije.

Pomagati našim korisnicima da dobiju bolje rezultate zahvaljujući korišćenju naših uređaja.