• +420 519 352 761-3
    info@mauting.com
  • Mikulovská 362,
    Valtice, Czech Republic
Parni dimogenerator Mauting VKP
Želim informaciju o ovom rešenju
  • Popis
  • Dim se proizvodi prolazom pare sa visokom temperaturom kroz piljevinu. Ne dolazi do njenog paljenja već do pirolize bez vatre.
  • Dim sadrži toplu paru, koja pomaže boljem nanošenju dima na proizvod.
  • Zbog pare koja je sadržana u dimu nije moguće raditi hladno dimljenje.