Česky English Deutsch Español Pусский Hrvatski Polski Srbski

Zakuřovací komory KMZ

Zakuřovací klimakomory jsou určeny pro první fázi fermentace u tepelně neopracovaných masných výrobků. Zakuřovací komory jsou vhodné pro fermentované výrobky se startovací kulturou, stejně jako pro technologii s GDL nebo klasickou výrobu trvanlivých salámů, klobás, šunky, slaniny a uzených mas. Zakuřovací komory zabezpečují procesy prohřívání, startování fermentace, zrání, sušení a zakuřování studeným kouřem.

Zakuřovací komory KMZ

 

 • Klima-komory zabezpečují optimální proudění, rychlost, směr a výměnu oběhového vzduchu, což jsou základní předpoklady pro stejnoměrné rozložení teploty a vlhkosti v prostoru.
 • Standardně jsou zakuřovací komory konstruovány pro rozsah teplot 18 — 30 °C při regulované vlhkosti v rozsahu 65 — 95%. V případě vlhčení párou až 98%. Odvlhčovací výkon standardního zařízení je průměrně 3% za 24 hodin, podle druhu výrobku, obalu a technologie výroby.
 • Klima-komora je zaměřena na ekonomiku provozu a snížení celkových nákladů na vlastnictví.
 • Zařízení je univerzální a splňuje podmínky pro opracování většiny běžně vyráběných tepelně neopracovaných výrobků. Všechny komponenty zakuřovací komory jsou navrženy s ohledem na minimální tlakové ztráty v celé technologii.
 • Uspořádání technologie dovoluje poskytnutí vysokého výkonu i při zachování kompaktních rozměrů strojovny. Zakuřovací komora může pracovat ve zcela uzavřeném režimu, nebo v režimu sušení čerstvým vzduchem, respektive v režimu kombinovaném. Řízení procesu v klima komoře podle absolutní vlhkosti redukuje spotřebu energie na topení a chlazení až o 20%, přisávání čerstvého vzduchu redukuje spotřebu energie na chlazení v zimních měsících na nulu v přechodových obdobích až na 50% Po ukončení procesu zrání se zakuřovací komora může přepnout do režimu spánku – optimální klima pro skladování výrobků při minimalizované hmotnostní ztrátě a nízkých nákladech na energii.
 • Klima komory jsou vybaveny pokročilým řídícím systémem, který zaručuje dokonalou kontrolu probíhajícího procesu v každém okamžiku.
 • Moderní mikroprocesorový řídicí systém klima-komor zabezpečuje optimální průběh teplot, vlhkosti, rychlosti a směru proudění oběhového vzduchu, přisávání čerstvého vzduchu a výměnu oběhového vzduchu.
 • Systém řízení vlhkosti v zakuřovací komoře je na principu absolutní vlhkosti s využitím entalpie venkovního vzduchu, který může pracovat ve třech režimech: uzavřený režim (letní), kombinovaný režim (přechodové období), otevřený režim (zimní). Podle konstrukčního provedení můžeme využívat různého proudění vzduchu v komoře.


KMZ jsou vyráběny v systémech proudění :

DAF a Classic -  
zabezpečují  rovnoměrné osušení ve všech místech komory a zjišťují odvlhčení bez snížení kvality produktu. Systém umožňuje libovolně upravit distribuci množství vzduchu shora, nebo zespodu, aby bylo zabezpečeno co nejrychlejší osušení produktu na požadovanou aktivitu vody s omezeným rizikem kroužkování výrobku.

 • Classic –  oběhový vzduch je do komory vertikálně přiváděn kanály umístěnými podél stěn a odsáván kanály umístěnými nad vozíky. Množství vzduchu z levé a pravé strany se cyklicky mění od 30% do 70%. 
 • DAF1 –  oběhový vzduch vstupující do klima komory je cyklicky veden v horizontálním  směru nad vozíky a vertikálním směru podél stěn komory. Množství vzducu z levé a pravé strany je kontinuálně měněno od 30% do 70%. Systém DAF 1   - vzduch je z komory odsáván kanály umístěnými nad vozíky.
 • DAF 2 - oběhový vzduch vstupující do komory je cyklicky veden v horizontálním směru nad vozíky a vertikálním směru podél stěn komory. Množství vzducu z levé a pravé strany je kontinuálně měněno od 30% do 70%. Vzduch je z komory cyklicky odsáván kanály umístěnými nad vozíky a podél stěn komory.