• +420 519 352 761-3
  info@mauting.com
 • Mikulovská 362,
  Valtice, Czech Republic
Zakuřovací komory KMZ
CHCI POPTAT TOTO ŘEŠENÍ
 • Popis
 • zakuřovací komory KMZ jsou určeny pro první fázi fermentace u tepelně neopracovaných masných výrobků
 • jsou vhodné pro fermentované výrobky se startovacími kulturami, pro technologii GDL nebo klasickou výrobu trvanlivých salámů, klobás, šunky, slaniny a uzených mas
 • mohou být vybaveny elektrickým, parním nebo teplovodním ohřevem
 • chladící výměník může pracovat s různými druhy freonu, nemrznoucích kapalin, nebo s čpavkem
 • jsou vybaveny pokročilým řídícím systémem, který zaručuje dokonalou kontrolu probíhajícího procesu v každém okamžiku s využitím principu absolutní vlhkosti a entalpie venkovního vzduchu
 • díky využití fyzikálních principů absolutní vlhkosti a entalpie je zajištěna výborná ekonomika provozu s využitím pouze nezbytného množství energie
 • možnost střídavého prouděni vzduchu (systémy DAF1 a DAF2) zvyšuje rovnoměrnost opracování výrobků a snižuje nebezpečí přesušení povrchu. Díky tomu je možné celý proces bezpečně urychlit až o 20 %
 • komora se vždy navrhuje podle konkrétních požadavků zákazníka