• +420 519 352 761-3
  info@mauting.com
 • Mikulovská 362,
  Valtice, Czech Republic
contact-banner-image

Technologiczne know-how i innowacje

Ciągły  rozwój i optymalizacja konstrukcji komór klimatycznych Mauting , spowodowała wyposażanie ich w system sterujący , gwarantujący idealną kontrolę zachodzącego procesu w każdym momencie.  Komory klimatyczne zapewniają optymalny obieg , prędkość , kierunek i wymianę cyrkulującego powietrza, które są  niezbędnymi warunkami dla równomiernego rozłożenia temperatury i wilgotności w całej przestrzeni komory.
Kładziemy nacisk na ekonomiczną pracę komór klimatycznych i redukcję kosztów ogólnych. W zależności od wersji można wykorzystywać różne rodzaje cyrkulacji powietrza w komorze:

DAF i CrossFlow
  zapewnia idealne równomierne suszenie w każdym punkcie komory , oraz największe , na ile jest to możliwe , usunięcie wilgoci bez uszczerbku na jakości produktu.Systemy pozwalają na wymuszenie cyrkulacji powietrza z góry , lub z dołu , tak aby zapewnić maksymalnie szybkie suszenie produktu z równoczesną gwarancją niepojawienia się obsuszki na produkcie.

System DAF (Dual Air Flow system)  - powietrze jest podawane do komory cyklicznie pionowo lub poziomo wzdłuż ścian komory.  Ilość podawanego powierza z lewej i z prawej strony  zmiemia sie od 30% do 70%.

 • DAF1 system – v  powietrze jest odsysane z komory kanałami rozmieszczonymi nad wózkami.
 • DAF2 system - v  powietrze jest cyklicznie odsysane z komory kanałami rozmieszczonymi nad wózkami,oraz w dół wzdłuż ścian komory

Zalecane przeznaczenie :                         

 • Komory do wędzenia zimnym dymem KMZ dla 1 etapu fermentacji
 • Komory dla suszenia i dojrzewania KMD
 • Dla produktów fermentacyjnych z dużym ubytkiem wilgoci
 • Dla produktów wymagajacych szybkiego i równomiernego przebiegu procesu
 • System DAF 1 jest przeznaczony dla KMZ do 2 rzędów , KMD do 7 rzędów
 • System DAF 2 jest przeznaczony dla KMZ do 4 rzędów
         

System CrossFlow – cyrkulujące powietrze jest cyklicznie podawane do komory z góry kanałami rozmieszczonymi nad wózkami , oraz odsysane kanałami umieszczonymi na dole ścian komory.  Zgodnie z programem następuje zmiana kierunku cyrkulacji i powietrze jest podawne z dołu do góry. Odsysanie następuje kanałami nad wózkami. System CrossFlow pozwala na uzyskanie maksymalnej prędkości suszenia i nie dopuszcza do wystąpienia obsuszki produktów.

Zalecane przeznaczenie :      

 • Komory dojrzewalnicze KMD , dla suszenia i dojrzewania
 • Dla produktów fermentacyjnych z dużą utratą wilgoci
 • Dla suszenia i dojrzewania produktów po obróbce termicznej z dużą utratą wilgoci
 • Dla produktów w których jest wymagana szybka i równomierna obróbka 
 • Dla dużych komór dojrzewania KMD 

 

System EquiFlow  – powietrze jest podawane do komory  za pomocą kanałów rozmieszczonych nad wózkami , odsysanie następuje jednym lub dwoma kanałami rozmieszczonymi na dole ściany.

Zalecane przeznaczenie :      

 • Dla wykańczającego suszenia i dojrzewania klasycznych fermentacyjnych produktów
 • Dla końcowego suszenia produktów ,  których 1 etap fermentacji odbywał się w komorach KMZ Classic


System Classic - Cyrkulacja powietrza odbywa się pionowo. Powietrze jest podawane do komory kanałami umieszczonymi na dole ścian komory , odsysanie powietrza następuje kanałami rozmieszczonymi nad wózkami. Ilość powietrza podawanego z prawej i lewej strony zmienia się w sposób ciągły od 30% do 70%.

Zalecane przeznaczenie :      
 • Dla komór KMZ z zaplanowanym usunięciem wilgoci maksymalnie do 3% / dobę , oraz do 2 rzędów wózków.
 • Dla klasycznych fermentacyjnych produktów z zaplanowanym usunięciem wilgoci do 1,5% / dobę , w komorach KMD
 • Dla komór defrostacyjnych KMR

 

System Central  – Cyrkulacja powietrza jest realizowana za pomocą centralnego 3 drożnego kanału umieszczonego nad wózkami. Środkowy kanał służy do odsysania powietrza z komory. Boczne kanały służą do wymuszania poziomej cyrkulacji powietrza w komorze.

Zalecane przeznaczenie :      

 • Komory dojrzewalnicze KMD , dla klasycznych fermentacyjnych produktów , oraz dla suszenia produktów  po procesie obróbki termicznej.
 • Dla produktów wymagających niewielkich ubytków wilgoci.
 • Możliwość wykorzystania w niestandardowych pomieszczeniach , o nietypowych rozmiarach i kształtach itp.
 • Dla komór defrostacyjnych KMR