Česky English Deutsch Español Pусский Hrvatski Polski Srbski

Dozrávací komory KMD

Dozrávací komory KMD jsou určeny pro druhou fázi fermetnace u tepelně neopracových trvanlivých masných výrobků nebo pro sušení tepelně opracovaných trvanlivích masných výrobků. Dozrávací komory jsou vhodné pro fermentované výrobky se startovací kulturou, stejně jako pro technologii s GDL nebo klasickou výrobu trvanlivých salámů, klobás, šunky, slaniny a uzených mas. Dozrávací komory zabezpečují procesy dozrávání, sušení a skladování.Klima-komora zabezpečuje optimální proudění, rychlost, směr a výměnu oběhového vzduchu, což jsou základní předpoklady pro stejnoměrné rozložení teploty a vlhkosti v prostoru.

Dozrávací komory KMD
 • Standardně jsou dozrávací komory konstruovány pro rozsah teplot 15 — 20 °C při regulované vlhkosti v rozsahu 65 — 90%. Odvlhčovací výkon standardního zařízení je průměrně 1 — 1,5% za 24 hodin, podle druhu výrobku, obalu a technologie výroby.
 • Klima-komora je zaměřena na ekonomiku provozu a snížení celkových nákladů na vlastnictví.
 • Dozrávací komora je univerzální a splňuje podmínky pro opracování většiny běžně vyráběných trvanlivých výrobků, tepelně opracovaných i neopracovaných.
 • Všechny komponenty komory jsou navrženy s ohledem na minimální tlakové ztráty v celé technologii. Uspořádání technologie dovoluje poskytnutí vysokého výkonu i při zachování kompaktních rozměrů strojovny. 
 • Dozrávací komora může pracovat ve zcela uzavřeném režimu, nebo v režimu sušení čerstvým vzduchem, respektive v režimu kombinovaném.
 • Řízení procesu v komoře podle absolutní vlhkosti redukuje spotřebu energie na topení a chlazení až o 20%, přisávání čerstvého vzduchu redukuje spotřebu energie na chlazení v zimních měsících na nulu v přechodových obdobích až na 50%
 • Po ukončení procesu dozrávání, nebo sušení se dozrávací komora může přepnout do režimu spánku – optimální klima pro skladování výrobků při minimalizované hmotnostní ztrátě a nízkých nákladech na energii.
 • Klima komory jsou vybaveny pokročilým řídícím systémem, který zaručuje dokonalou kontrolu probíhajícího procesu v každém okamžiku.
 • Moderní mikroprocesorový řídicí systém dozrávacích-komor zabezpečuje optimální průběh teplot, vlhkosti, rychlosti a směru proudění oběhového vzduchu, přisávání čerstvého vzduchu a výměnu oběhového vzduchu.
 • Systém řízení vlhkosti v komoře je na principu absolutní vlhkosti s využitím entalpie venkovního vzduchu, který může pracovat ve třech režimech: uzavřený režim (letní), kombinovaný režim (přechodové období), otevřený režim (zimní).

Podle konstrukčního provedení můžeme využívat různého proudění vzduchu v komoře:

DAF a CrossFlow zabezpečují nejdokonalejší rovnoměrné osušení ve všech místech komory a zajišťují největší možné odvlhčení bez snížení kvality produktu. Systém umožňuje libovolně upravit distribuci množství vzduchu shora, nebo zespodu, aby bylo zabezpečeno co nejrychlejší osušení produktu na požadovanou aktivitu vody s omezeným rizikem kroužkování výrobku.


 • CrossFlow - Oběhový vzduch je do komory cyklicky přiváděn shora kanály umístěnými nad vozíky a odsáván kanály umístěnými poděl stěn komory a dle programu je proud vzduchu reverzován a přiváděn zespodu nahoru a odsáván kanály nad vozíky. CrossFlow umožňuje co nejrychlejší osušení na požadovanou aktivitu vody s omezeným rizikem kroužkování výrobku.
 • Central – horizontální proud vzduchu vstupující do komory ze středového sdruženého kanálu přechází podél stěn komory do vertikálního směru a komorou pak postupuje vertikálně se změnou množství z levé a pravé strany.Odsávání vzduchu z komory je podstropním sdruženým kanálem.
 • DAF – Střídavé vertikální a horizontální proudění vstupujícího vzduchu do komory bočními kanály se změnou množství z levé a pravé strany. Odsávání vzduchu je podstropními kanály. Zabezpečuje rovnoměrnější proces. Využití pro opracování náročných výrobků. 
 • EquiFlow – vzduch je vháněn do komory kanály umístěnými nad vozíky a je odsáván spodními kanály umístěnými podél zdi. o CrossFlow – Vzduch je střídavě vháněn a odsáván horními kanály umístěnými nad vozíky a spodními bočními kanály umístěnými podél zdi. Tento systém zabezpečuje nejdokonalejší rovnoměrné osušení ve všech místech komory a zabezpečuje největší odvlhčení bez snížení kvality produktu.
 • Classic - vertikální proudění vstupujícího vzduchu do komory bočními kanály se změnou množství z levé a pravé strany. Odsávání vzduchu je podstropními kanály.