• +420 519 352 761-3
  info@mauting.com
 • Mikulovská 362,
  Valtice, Czech Republic
Dozrávací komory KMD
CHCI POPTAT TOTO ŘEŠENÍ
 • Popis
  • dozrávací komory KMD jsou určeny pro druhou fázi fermentace a sušení u tepelně neopracovaných trvanlivých masných výrobků nebo pro sušení tepelně opracovaných trvanlivých masných výrobků.
  • komora je univerzální a splňuje podmínky pro opracování většiny běžně vyráběných trvanlivých výrobků, tepelně opracovaných i neopracovaných.
  • mohou být vybaveny elektrickým, parním nebo teplovodním ohřevem
  • chladící výměník může pracovat s různými druhy freonu, nemrznoucích kapalin, nebo s čpavkem
  • jsou vybaveny pokročilým řídícím systémem, který zaručuje dokonalou kontrolu probíhajícího procesu v každém okamžiku
  • díky využití fyzikálních principů absolutní vlhkosti a entalpie je zajištěna výborná ekonomika provozu s využitím pouze nezbytného množství energie.
  • komora může pracovat kontinuálně, nebo přerušovaně na základě parametrů vzduchu v komoře.
  • Možnost střídavého prouděni vzduchu (systémy DAF1 a DAF2 a CrossFlow) zvyšuje rovnoměrnost opracování výrobků a snižuje nebezpečí přesušení povrchu. Díky tomu je možné celý proces bezpečně urychlit až o 20 %.
  • Komora se vždy navrhuje podle konkrétních požadavků zákazníka.