• +420 519 352 761-3
  info@mauting.com
 • Mikulovská 362,
  Valtice, Czech Republic
Univerzální klimakomora KMU
CHCI POPTAT TOTO ŘEŠENÍ
 
 • Popis
 • Univerzální komory KMU jsou určeny pro obě fáze fermentace, tj. pro první fázi i následné zrání a sušení výrobku.
 • jsou vhodné pro fermentované výrobky se startovacími kulturami, pro technologii GDL nebo klasickou výrobu trvanlivých salámů, klobás, šunky, slaniny a uzených mas
 • opracovaných i neopracovaných.
 • mohou být vybaveny elektrickým, parním nebo teplovodním ohřevem
 • chladící výměník může pracovat s různými druhy freonu, nemrznoucích kapalin, nebo s čpavkem
 • jsou vybaveny pokročilým řídícím systémem, který zaručuje dokonalou kontrolu probíhajícího procesu v každém okamžiku
 • díky využití fyzikálních principů absolutní vlhkosti a entalpie je zajištěna výborná ekonomika provozu s využitím pouze nezbytného množství energie.
 • komora může pracovat kontinuálně, nebo přerušovaně na základě parametrů vzduchu v komoře.
 • Možnost střídavého prouděni vzduchu (systémy DAF1 a DAF2 a CrossFlow) zvyšuje rovnoměrnost opracování výrobků a snižuje nebezpečí přesušení povrchu. Díky tomu je možné celý proces bezpečně urychlit až o 20 %.
 • Komora se vždy navrhuje podle konkrétních požadavků zákazníka.